Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu


Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy

Zmiany w zasadach zatrudniania obywateli Federacji Rosyjskiej w Polsce

Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu informuje, że z dniem 28 października 2022 roku weszły w życie nowe Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej nowelizujące...

„EU Talent Pool - Pilot”

Europejska Pula Talentów – pomoc dla Ukrainy   Jesteś polskim pracodawcą poszukującym pracowników z Ukrainy? Jesteś osobą z Ukrainy, która opuściła swój kraj z...

Zmiana rozporządzenia dotyczącego oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową

Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu informuje, że w dniu 29 lipca br. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie...

Informacja o zmianie wysokości wpłaty za oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi od 12.07. 2022 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu informuje, że w dniu 27 czerwca 2022 r. opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw  rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na...

Komunikat dla klientów Powiatowego Urzędu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu informuje, że od dnia 29 marca 2022 r. przywrócona została bezpośrednia obsługa klientów Urzędu. Osoby bezrobotne  mające zaplanowane indywidulne wizyty i konsultacje zgłaszają się osobiście do doradców klienta w wyznaczonych terminach. ...

Informacja dla podmiotów, które nie złożyły w terminie powiadomienia o zatrudnieniu obywatela Ukrainy

Podmiot powierzający wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy, który w okresie od dnia 24 lutego 2022 roku do 14 dnia przed dniem wejścia w życie niżej wymienionej ustawy nie dopełnił obowiązku powiadomienia, o którym mowa w artykule 22 ustawy ustęp 1 ustawy zmienianej w artykule 1, może dokonać tego powiadomienia w terminie 14...

Rekrutacja do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej

Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu informuje, że rozpoczęła się rekrutacja do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Szczegółowe informacje o naborze do dobrowolnej...

Zmiany w zatrudnianiu obywateli Ukrainy

UWAGA PRACODAWCY!!! ZMIANY W ZATRUDNIANIU OBYWATELI UKRAINY 12 marca 2022r. weszła w życie ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r., poz. 583) Ustawa reguluje m.in. zasady powierzania pracy obywatelom Ukrainy, na terytorium Rzeczypospolitej...

Punkt informacji dla obywateli Ukrainy

Informujemy, że w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sieradzu Pl. Wojewódzki 3  został uruchomiony punkt informacyjny dla obywateli Ukrainy poszukujących zatrudnienia na terenie...

Poszukujemy pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem uchodźców z Ukrainy

KOMUNIKAT DLA PRACODAWCÓW ZAINTERESOWANYCH ZATRUDNIENIEM OBYWATELI UKRAINY Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu poszukuje pracodawców z powiatu sieradzkiego gotowych do...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

5,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec stycznia 2022 r.

 

wykres statystyki

  • 1.304,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.565,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 652,10 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 40.400,94 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu

Plac Wojewódzki 3

98-200 Sieradz


Centrala - tel. (43) 822-11-43, (43) 822-11-47
Sekretariat – tel. (43) 822-07-39, Fax.(43) 822-13-31
e-mail: losi@praca.gov.pl

NIP 827-19-24-186, REGON 731002190

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę