Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu


Rynek pracy

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 45.242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Zatrudnienie Działanie VIII.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia przez powiatowe urzędy pracy   Tytuł projektu: „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie sieradzkim (VI)" ...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

partners

shortcut-links

 go-to-top