Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu


Nagłówek

Aktualności

Informacje o środkach PFRON na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu informuje, iż nadal dysponuje limitami środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Sieradzkiego XLVI/358/2018), na następujące zadania (w kwotach jak niżej): Środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu...

Informacja o stażach dla osób niepełnosprawnych

Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu dysponuje 3 miejscami na staże dla osób niepełnosprawnych.

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Nowe oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi   Od 1 stycznia 2018 r., w zakresie nieobjętym przepisami o zezwoleniu na pracę sezonową, będzie można korzystać z oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (tak jak dotychczas: w okresie do 6 miesięcy w ciągu 12 miesięcy, dla obywateli 6...

Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemców

ZEZWOLENIE NA PRACĘ SEZONOWĄ   Z zezwolenia na pracę sezonową będzie mógł skorzystać każdy podmiot mający siedzibę, miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inną formę zorganizowanej działalności na terytorium Polski, zamierzający powierzyć cudzoziemcowi pracę mieszczącą się w podklasach działalności wymienionych...

Informacja o wspieraniu rozwoju firm

Łódź, 4 CZERWCA 2018 r. ZAPROSZENIE   SĄ PIENIĄDZE NA SZKOLENIA. ŁSSE W SIERADZU   Augustin Egurrola, Eko Bio i Corin… Co wspólnego mają ze sobą: tancerz, firma dbająca o środowisko i marka, produkująca ekskluzywną bieliznę? Wszyscy już skorzystali z projektu Strefa RozwoYou, oferującego przedsiębiorcom z...

Informacja o wolnych środkach PFRON na szkolenia zawodowe

Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu informuje, iż posiada wolne środki finansowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na szkolenia zawodowe dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w tutejszym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy. Szczegółowych informacji można uzyskać...

Informacja o wolnych środkach na szkolenia zawodowe

Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu informuje, iż posiada wolne środki finansowe na szkolenia zawodowe dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w tutejszym Urzędzie Pracy.   Przy rozpatrywaniu wniosków preferowane będą wnioski posiadające zobowiązanie pracodawcy dotyczące zatrudnienia po ukończeniu szkolenia lub...

Projekt - Staże drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy II

Staże drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy

Nabór na staże dla osób po 29 roku życia realizowane w ramach RPO

Ubezpieczenie zdrowotne dziecka

Powiatowy Urząd Pracy informuje, iż do zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia w wieku 18-26 lat konieczne jest dostarczenie: aktualnego zaświadczenia szkolnego (akademickiego) , o rozpoczęciu bądź kontynuacji nauki, obowiązującego na dany rok szkolny (akademicki).   W przypadku niedostarczenia zaświadczenia na dany...

Wyświetlanie 1 - 10 z 11 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę