Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu


Nagłówek

Aktualności

Informacja o stażach dla osób bezrobotnych pow. 50 roku życia i osób niepełnosprawnych

Staże dla osób bezrobotnych pow. 50 roku życia i osób niepełnosprawnych.

Projekt - Staże drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy II

Staże drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Nowe oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi   Od 1 stycznia 2018 r., w zakresie nieobjętym przepisami o zezwoleniu na pracę sezonową, będzie można korzystać z oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (tak jak dotychczas: w okresie do 6 miesięcy w ciągu 12 miesięcy, dla obywateli 6...

Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemców

ZEZWOLENIE NA PRACĘ SEZONOWĄ   Z zezwolenia na pracę sezonową będzie mógł skorzystać każdy podmiot mający siedzibę, miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inną formę zorganizowanej działalności na terytorium Polski, zamierzający powierzyć cudzoziemcowi pracę mieszczącą się w podklasach działalności wymienionych...

Informacja o środkach PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu informuje, iż dysponuje limitami środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Sieradzkiego XLVI/358/2018), na następujące zadania (w kwotach jak niżej): Środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do...

Nabór na staże dla osób po 29 roku życia realizowane w ramach RPO

Ubezpieczenie zdrowotne dziecka

Powiatowy Urząd Pracy informuje, iż do zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia w wieku 18-26 lat konieczne jest dostarczenie: aktualnego zaświadczenia szkolnego (akademickiego) , o rozpoczęciu bądź kontynuacji nauki, obowiązującego na dany rok szkolny (akademicki).   W przypadku niedostarczenia zaświadczenia na dany...

Program "Gwarancje dla młodzieży"

Pod adresem  gdm.praca.gov.pl  uruchomiona została strona interentowa  "Gwarancje dla młodzieży" , w ramach której publikowane są informacje dotyczące:   -   Programu "Gwarancje dla młodzieży"  - opis programu, dane statystyczne związane z realizacją programu oraz dokumentyu programowe,   ...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę